Pasniedz Contemporary, Hip Hop, klasikas, Afro un Zumbas nodarbības.

Iegūta augstākā izglītība “Dejas un ritmikas skolotājs”. Daudzveidīga pieredze dažādos deju žandros, kas papildina topošās horeogrāfijas.

Patīk veidot stāstu un izteikt konkrētu domu caur katru no dejām.

Strādājot ar dejotājiem, tiek pievērsta uzmanība pašu bērnu radošai pieejai, pildot improvizācijas uzdevumus.

Maija spēj sniegt dziļu emocionalitāti caur laikmetīgo deju gan dejotājam, gan skatītājam, baudot priekšnesumu.

Atbalsītāji