SIA “Dance Beat studio”
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

  1. Audzēkņu iedalījums Rīgā VEF filiālē:

A – Augstas attīstības un intensitātes grupa;
B – Dejotāji ar pieredzi;
C – Jaunie dejotāji / dejotāji bez iepriekšējas sagatavotības dejā
1.grupa: 3 – 4 gadu vecums
2A grupa: 5 -7 gadu vecums
2B grupa: 5 – 6 gadu vecums
3A grupa: 8 – 10 gadu vecums
3B grupa: 7-10 gadu vecums
3C grupa: 7 – 9 gadu vecums
4A grupa: 10 – 12 gadu vecums
4B grupa: 10 – 13 gadu vecums
4C grupa: 10 – 12 gadu vecums
5A grupa: 13 – 14 gadu vecums
5B grupa: 12 – 13 gadu vecums
5C grupa: 9 – 12 gadu vecums
6A grupa: 14 – 18 gadu vecums
6B grupa: 13 – 16 gadu vecums

  1. Audzēkņu iedalījums ārpus VEF filiāles:

Audzēkņi tiek iedalīti grupās, atbilstoši viņu vecumiem. Katrā filiālē sadalījums pa grupām var atšķirties, ņemot vērā dalībnieku daudzumu konkrētā vecuma posmā.

  1. Sezonas darba grafiks

1. Strādājam no 9. augusta līdz 22. jūnijam.
2. Valsts noteiktajos kalendāra sarkanajos datumos nodarbības nenotiek.
3. Vasaras brīvlaikā nodarbības studijā notiek pēc vasaras plāna, kurš tiek publicēts mājas lapā vai sociālajos tīklos.
4. Rudens, ziemas un pavasara brīvlaika nedēļās nodarbības notiek kā meistarklases.
5. Jūlijā notiek OPEN UP vasaras deju nometnes atbilstoši dejotāja vecumam.

  1. >Nodarbības

1. Audzēkņiem nodarbības notiek 2 – 4 reizes nedēļā (atkarībā no filiāles), grafikā noteiktajās dienās un laikos.
2. Skolēnu brīvlaikos strādājam pēc brīvlaika grafika.
3. Nodarbību veidi ir: hip hop; laikmetīgā deja; klasiskā deja; jazz deja; improvizācija, u.c.
4. Katrai grupai ir savs nodarbību grafiks un ne visas augstāk minētās nodarbības tiek ietvertas grupas nodarbību grafikā. Nodarbību sarežģītība veidojas no tā, kurā grupā dejotājs dejo, cik gadus jau apmeklē deju nodarbības un tiek ņemtas vērā dejotāju prasmes izdejot konkrētās dejas.
5. Dejotājam nonākot konkrētā grupā, visas attiecīgās grupas nodarbības ir obligātas.
6. Iepazīties ar nodarbību grafiku iespējams mājas lapā www.dancebeat.lv
7. Nodarbību grafikā ir iespējamas izmaiņas, kā arī papildus nodarbības vai uzstāšanās; izmaiņas konkrētām grupām tiek paziņots vecākiem izmantojot watsup grupu kā saziņas līdzekli.
8. Katras nodarbības sākumā skolotājs atzīmē vai dejotājs ir ieradies uz nodarbību.
9. Dejotāju no vienas grupas uz otru pārceļ grupas skolotājs, kurš novērtē bērna gatavību pāriet citā grupā.

  1. Obligātās un ieteicošās aktivitātes

1. Obligātie koncerti ir decembra beigās – atskaites koncerts vecākiem un jūnija vidū – mācību gada noslēguma koncerts.
2. Piedalīšanās studijas noteiktajās sacensībās VEF filiāles A grupām ir obligāta, A grupas dalību sacensībās ņem vismaz 2 reizes gadā. Sacensību grafiks ar vecākiem tiek saskaņots vismaz 3 nedēļas pirms sacensību sākuma. B un C grupām dalība sacensībās notiek 1 – 2 gadā ar iespēju izvēlēties ņemt dalību. Pārējās filiālēs tiek piedāvāts ņemt dalību sacensībās vismaz reizi gadā.
3. Papildus uzstāšanās tiek saskaņotas ar vecākiem ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms uzstāšanās.
4. Piedalīšanās vasaras OPEN UP deju treniņnometnē ir ļoti ieteicams, jo tas dod lielu pieredzi un attīstību dejotājam.

  1. Dejotāja pienākumi

1. Ierasties uz nodarbībām savlaicīgi, vēlams 10 minūtes pirms nodarbības sākuma.
2. Nekavēt nodarbību sākumu.
3. Godprātīgi pildīt pasniedzēja norādījumus.
4. Patvaļīgi nepamest nodarbību vietu.
5. Deju studijas telpās ievērot tīrību, kārtību un ugunsdrošību, kā arī nesmēķēt, nelietot un neienest telpās alkoholiskos, enerģijas dzērienus un narkotiskās vai apreibinošās vielas.
6. Lietot maiņas apavus ienākot deju zālēs.
7. Ienākot deju studijas telpās, pie katras zāles ir vieta āras apavu novietošanai, āras apavus atstāt tiem paredzētajā vietā vai arī tos drīkst ielikt līdzi paņemtajā maisiņā.
8. Āras apavus nedrīkst nest iekšā ģērbtuvē un likt uz zemes, lai nepaliek netīra grīda.
9. Ievērot personisko higiēnu (duša, dezodorants (atbilstoši vecumam), tīrs treniņtērps, maiņas zeķes), pastiprināti sekot līdzi kāju un padušu higiēnas ievērošanai.
10. Būt atbildīgam un informēt ar ārsta izziņu par sava veselības stāvokļa atbilstību paredzamajai slodzei.
11. Atsūtīt skolotājam personīgi ziņu, ja ir nokavēta nodarbība. Pretējā gadījumā nodarbība tiks uzskatīta par neapmeklētu.
12. Izslēgt skaņu un vibrozvanu mobilajam tālrunim gan garderobēs, gan deju zālē, un nelietot tālruni nodarbību laikā.
13. Segt visus materiālos zaudējumus, kas deju studijas inventāram radušies tīšas vai netīšas darbībās rezultātā, ja tas ir radies rupjas neuzmanības vai prettiesiskas rīcības dēļ.
14. Sekot līdzi personiskajām mantām nodarbību laikā. Dance Beat vadība neatbild par deju studijā nozaudētām un atstātām mantām.
15. Nepieciešama katram sava ūdens pudele ar ūdeni, no kuras dzert ūdeni nodarbību laikā.
16. Aizliegts ēst ģerbtuvēs. Līdzi paņemto ēdienu drīkst apēst koridorī vai ārpus deju telpām.
17. Nesēdēt pie atvērtiem logiem uz palodzes.
18. Nevērt logus vaļā bez skolotāja atļaujas.
19. Dance Beat ģērbtuvēs treniņtērpu drīkst uzglabāt tikai Dance Beat īpašos ar personvārdu uzrakstītos sporta maisiņos.
20. Visas atstātās, pazaudētās mantas tiek uzglabātas studijā līdz pusgada beigām un tad tiek atdotas labdarībai.

  1. Apģērbs nodarbībās

1. Meitenēm jābūt savāktiem matiem, izmantojot matu sprādzes, matadatas, stingras gumijas;
2. Uz klasikas nodarbībām, obligāti, ir jābūt kārtīgi pieglaustiem matiem (savāktiem „copītē”);
3. Nodarbībās jānoņem visas rotaslietas un pulksteņus;
4. Dejotājiem uz nodarbībām jāierodas atbilstošā treniņtērpā katrai nodarbībai.
4.1. Hip Hop deja – Dance Beat formas bikses, Dance Beat formas krekls, ziemas periodā Dance Beat formas jaka ar kapuci. Sporta, maiņas apavi. Mati savākti.
4.2. Laikmetīgā deja – Dance Beat melnie leggingi, Dance Beat formas krekls, zeķītes.
4.3. Klasiskā deja – ir OBLIGĀTI jābūt baleta čībiņām, tās var iegādāties veikalā VISS BALETAM Tērbatas iela 52, čībiņās ir ievilktas melnas zeķītes. Dance Beat melni leggingi, melns bodijs vai melns pieguļošs krekls, mati savākti copē un atsprausti ar sprādzēm.

  1. Maksāšanas kārtība.

1. Dejotājam nodarbības neapmeklējot vai izlaižot nodarbības līdz pat pusmēnesim, nodarbību maksa netiek samazināta.
2. Ja dejotājs neierodas mēnesi uz nodarbībām, tad jāmaksā ir 50% no mēneša summas par vietas saglabāšanu grupā.
3. Ja dejotājs nav konkrētā grupā, tad par nodarbībām drīkst norēķināties maksājot par reizēm, veicot pārskaitījumu uz bankas kontu. Vienas nodarbības cena ir 10 Eur.
4. Par nodarbībām jāmaksā par tekošo mēnesi līdz tekošā mēneša 10. datumam.
5. Maksājumi ir jāveic uz studijas kontu, rekvizīti norādīti www.dancebeat.lv/kontakti

  1. Deju pasākumi Latvijā

1. Dalības maksa par dalību sacensībās Latvijā ir aptuveni no 20 – 30 EUR par dejotāju.
2. Autobusa izdevumi ir no 15 – 30 EUR, atkarībā no pilsētas un attāluma.
3. Uzstāšanās apģērbu izmaksas: plānotās izmaksas uz vienu konkursa apģērbu ir 30 – 70 EUR, iepriekš visu saskaņojot ar vecākiem. Apģērbi tiek uzglabāti Dance Beat uzstāšanās apģērbu garderobē. Apģērbi netiek doti uz mājām, jo katrs bērns tos novelkā citādāk un, kad nepieciešams dejot atkal ar šiem apģērbiem, tie vairs nav vienādā krāsā. Ja vecāks piekrīt šādai apģērbu uzglabāšanai, tad nākamajā uzstāšanās reizē, ja ir nepieciešams variēt ar apģērbu, tad aizdodam bez maksas kādas citas uzstāšanās drēbes, par ko nav klāt jāmaksā. Kad apģērbs grupas dejai vairs netiek izmantots, to drīkst saņemt atpakaļ (pēc pieredzes, apģērba izmantošanas laiks ir līdz 3 gadiem).

  1. Paziņojums par personas datu apstrādi

Šis ir paziņojums par personas datu apstrādi, kuru veic: SIA “Dance Beat studio”, reģistrācijas Nr.40203205220 juridiskā adrese — Brīvības gatve 214S, Rīga, LV-1084, Latvija (turpmāk – Pārzinis). Ar šo informējam, ka nodarbības var tik filmētas vai fotogrāfētas.
Personas datu apstrādes nolūks un juridiskais pamats – Pārziņa leģitīmās intereses ievērojot Pārziņa intereses, kuras pamatā ir kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšana un popularizēšana. Pārzinim ir tiesības apstrādāt datu subjekta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams un pietiekams norādītā nolūku īstenošanai.

Atbalsītāji