14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
P
Laikmetīgā deja(3B)
Hip Hop(3B)
Hip Hop(4B)
Hip Hop(6B)
Klasika(6B)
Klasika(6C)
O
Dejas pamati(2B)
Hip Hop(2A)
Veselības vingrošana
T
Hip Hop(3B)
Hip Hop(4B)
Hip Hop(6B)
C
Dejas pamati(2B)
Nodarbības vecākiem
Pie
Laikmetīgā deja(4B / 4C)
Laikmetīgā deja(4B / 6B)
Laikmetīgā deja(6C)