Par mums

Dance Beat vieno kopā dejotājus, kuriem patīk dejot un izpaust sevi dejā, iedrošinot tos ticēt, pastāvēt un nepadoties.

Mūs raksturo 3 īpašības: individuāla pieeja katram dejotājam, radošums darbā ar dejotājiem un profesionalitāte. Mums ir svarīga dejotāja personīgā izaugsme un attīstība, tāpēc katrai grupai un vecumam ir izstrādāta atsevišķa programma, pēc kuras notiek nodarbības.

Interešu vakari. Papildus iknedēļas nodarbībām Dance Beat dejotājiem tiek organizēti un veidoti interešu vakari: komandas darbs, deju sacensības, filmu vakari, radošās darbnīcas, aktīvās atpūtas izbraukumi.

Uzstāšanās. Ņemam dalību dažādos jauniešu projektos, pasākumos, konferencēs, sacensībās, veidojam flashmobus lielākam dejotāju daudzumam un filmējam video klipus. Ņemot dalību katrā no pasākumiem, dejotāji attīsta sevī dažādas prasmes, sākot no ritma izjūtas, kustību koordinācijas, radošās domāšanas attīstīšanas, komandas darba līdz skatuves pieredzes iegūšanai un spējai sevi prezentēt auditorijas priekšā.

Nometnes. Dance Beat organizē „OPEN UP” nometnes dažādām vecuma grupām, sākot no 5 gadu vecuma. Intensīvas deju treniņnometnes dejotājam dod iespēju attīstīt dejot prasmi dažādos deju stilos, iegūt motivāciju dejai un iemācīties strādāt komandā.

Pasniedzēji. Studijā strādā pasniedzēji ar pedagoģisko izglītību. Lai kvalitatīvi strādātu ar bērniem un jauniešiem, trenerim ir jāzina, kā strādāt ar dejotāju attiecīgā vecumā un attīstības posmā.

Dance Beat studijā ir iespējams apgūt dažādus dejus stilus (Hip hop, RnB, House dance, Contemprorary dance, Jazz dance, Klasika, Zumba, Veselības vingrošana u.c.), atrast sev piemērotāko grupu un papildus dejas apgūšanai nostiprināt savu ķermeni un izkopt stāju. Deja ir viens no veidiem, kā strādāt ar personības attīstību un iegūt visas nepiciešamās iemaņas sevis pilnveidošanai.

Pievienojies – Dance Beat.

Kontakti:

info@dancebeat.lv
facebook.com/dancebeatlv
instagram.com/dancebeatlv
Adrese: Brīvības ielas 214S, VEF teritorija
Tel. +371 29354331

Atbalsītāji