REVIEWS
Aiga Žebere

Pie mums deju studijā Dance Beat var dejot jebkurš, ir tikai jāgrib un cītīgi jāmācās. Jau pirmajā nodarbībā treneri iedrošina nepadoties un cīnīties. Katru …

TRAINERS
Dace Zvirgzdina
Associated with dances for 13 years. Teaching Hip Hop, RnB and dances of other styles since 2003 to children, teenagers and youngsters. Studied in Norwegian dance school "Jesus Revolution" and has travelled …

Supporters