Modernā (vai postmodernā) deja, kas radās 1980. gadu vidū, atmet tradicionālo dejas tehniku un par pamatu izvēlas teatrālus elementus, izmantojot literārus vai ilustratīvus paņēmienus.

Modernā deja ir atraisītāks, brīvāks dejas stils, kurā horeogrāfs izmanto emocijas un noskaņojumu, radot pats savus soļus. Modernā deja iedrošina dejotājus ļauties savām emocijām un noskaņojumam un veidot pašiem savu soļu kārtību.

Moderno deju dejotāji ar kustību palīdzību izpauž savas dziļākās jūtas, tādējādi pietuvojoties savai iekšējai būtībai. Pirms horeogrāfijas izstrādāšanas dejotājs izlemj, kādas emocijas viņš mēģinās nodot skatītājiem.

Dejotāji atsakās no klasiskā baleta ierobežojumiem un izmanto kustības, kas pieskaņojas viņu iekšējo sajūtu izpausmei.

Atbalsītāji