Jau no bērnības ir saistīts ar sportu un dejām. No 3 gadu vecuma trenējas hokejā, pusaudžu gados pievērsās futbolam, ko dara arī līdz šim.

No 2007. gada sāka veidot dažādu deju stilu horeogrāfiju un pasniedz to citiem.
Profesionālās izglītības mācību centrā “A+S” iegūta profesionālā kvalifikācija – “C” kategorijas sporta speciālists, kā arī iegūts bakalaura grāds – “Uzņēmējdarbība un vadība”.

2017. gadā iegūta otra augstākā izglītība – pedagoģijas augstskolā RPIVA “Ritmikas un deju skolotājs”. Ar deju un kustību aizrauj gan pusaudžus, gan jauniešus, motivējot tos attīstīt sevi un disciplinēt sevi treniņos.

Atbalsītāji