Skolotāju un bērnu atbalsts. Palīgs organizatoriskos jautājumos Dance Beat darbā.

Dance Beat kolektīvā ir no 16 gadu vecuma, dejo dažādus stilus (Hip Hop, Contemporary, Klasika).

Pašlaik studē C kategorijas trenera kvalifikāciju. Skolotāja jaunāko bērnu nodarbībās – Ritmika, Dejas pamati, Klasika.

Sintijai patīk redzēt bērnu prieku dejojot.

Atbalsītāji