Pasniedz Hip Hop, House, Freestyle nodarbības. Hip Hop komandas “Saint Rockers” Kijevā dejotāja.

Iegūta augstākā izglītība “Deju kolektīva vadītājs”. Pēta Hip Hop kultūru, pilnveidojas tajā.

Galvenais mērķis: saglabāt patieso ielu deju kultūru un tās galvenos elementus, dot katram izbaudīt to garšu. Linda uzskata, ka dejot var jebkurš un katram ir dota iespēja atrast savu stilu.

Nodarbībās vienmēr rada draudzīgu atmosfēru. Pozitīva, prasīga.

Atbalsītāji