Pasniedz Hip Hop, Contemporary, klasikas un Freestyle nodarbības.

18 gadu pieredze darbā ar bērniem un pusaudžiem. Iegūta augstākā izglītība un maģistra grāds “Dejas pedagoģijā”. Ilgu gadu pieredze darbā ar maziem bērniem, ieliekot stiprus dejas pamatus tālākai dejas attīstībai.

Pasniedz īpaši izstrādātu ritmikas programmu, kas palīdz veidot bērnu uztveri un attīstīt sīko motoriku.

Strādājot ar lielākiem dejotājiem, tiek pievērsta liela uzmanība precīzai dejas tehnikai un izpildījumam, spējot dejot dažādos deju stilos.

Iedvesmo un prasa augstu disciplīnu no dejotājiem.

Atbalsītāji