Mēs vēlamies, lai mūsu bērni ir fiziski attīstīti ar pareizu stāju un skaistu augumu. Vecāki mēģina izvēlēties no daudziem nodarbību piedāvājumiem, kur bērniem būtu interesanti un kas veicinātu bērnu fizisko attīstību.
Ikdienas darbībām: sēdēšanai skolā, pie datora vai nodarbojoties ar konkrētu sporta veidu, kur attīstīta tiek viena muskulatūras puse, labs papildinājums ikdienas nodarbēm ir dejošana. Bērniem mazākā vecumā vairāk tiek ņemtas ritmikas nodarbības.

“Dance Beat” deju studijas vadītāja Dace Zvirgzdiņa izstrādājusi īpašu dejas un ritmikas programmu bērniem.
Ritmika ir ritma īpatnību kopums un vingrinājumu sistēma, kas parasti tiek izpildīta mūzikas pavadījumā, tā ir ritma izjūtas izkopšana. Ritmikas nodarbībās tiek trenēta uzmanība un koncentrēšanās spēja gan individuāli, gan grupā. Tiek trenēta ķermeņa spēja ātri reaģēt, tādējādi liekot reaģēt arī prātam, domām un emocijām.

Dejas un ritmikas nodarbībās tiek izmantoti dažādi vingrinājumi un uzdevumi, kas attīsta bērna ritma izjūtu, uztveri, koordināciju, līdzsvaru, fizisko attīstību, stāju, orientēšanos telpā, laikā un ritmā. Papildinot šīs nodarbības ar mūziku, attīstās radošā domāšana un, ieliekot visu darbību kompozīcijā, vēlāk veidojam priekšnesumu dažādos dejas stilos.
Nodarbības notiek intensīvi, tiek izmantoti dažādi priekšmeti, kas attīsta koordināciju un ritmu. Intelektuālai un runas attīstībai ir būtiski trenēt sīko motoriku – pirkstu, roku kustības. Izpildot uzdevumus ar bumbiņām, spilventiņiem, ritma kociņiem un citiem palīglīdzekļiem, novērojama strauja vispārējā attīstība. Cilvēks ir kopums, kur mazas lietas ietekmē tik būtiski svarīgās.

Ritmikas un dejas nodarbībās tiek izmantotas dažādas metodes un uzdevumi, lai veicinātu daudzpusīgu bērna attīstību ne tikai fiziski, bet arī intelektuāli.

UZTVERES ATTĪSTĪBA 
Bērns pirmsskolas vecumā un pirmajās klasēs skolā ir ļoti emocionāls un jūtīgs, viņš burtiski visu uzsūc sevī: skaņas, krāsas, formas, sajūtas un izjūtas. Norit aktīva apkārtējās pasaules izziņa caur sajūtām – redzi, dzirdi, tausti, ožu. Tas ir ceļš uz bērna psihisko procesu attīstību – uztveri, uzmanību, domāšanu, atmiņu, gribu. Izmantojot dažādas metodes, kas veicina izziņas un uztveres procesu, bērns iemācās izpildīt uzdevumus, tos izpildot konkrētā kārtībā, atpazīstot formu, skaņu un ritmu.

KOORDINĀCIJAS ATTĪSTĪBA 
Kustību koordinācija ir cilvēka spēja apgūt jaunas kustības un ātri pārveidot tās atbilstoši uzdotā uzdevuma prasībām, nodrošinot to precizitāti, efektivitāti un atbilstību specifiskajam darbības vai kustību mērķim. Nodarbībās tiek doti uzdevķerumi, kas prasa dažādu meņa daļu kustību vienlaicīgi. Šādu uzdevumu izpilde prasa spēju koordinēti kustināt, piemēram, gan rokas, gan kājas vienlaicīgi atšķirīgā virzienā un ritmā.

LĪDZSVARS
Līdzsvara izjūta ir pamatu pamats gandrīz visiem sporta veidiem, un ne velti neskaitāmās sporta rokasgrāmatās un literatūras materiālos aizvien tiek uzsvērts, ka līdzsvara treniņiem jāpievērš īpaša uzmanība. Arī ritmikas nodarbībās tiek izmantoti uzdevumi, kas nostiprina vestibulāro aparātu un dod iespēju balansēt, izpildot kustības un noturēt līdzsvaru.

FIZISKĀ ATTĪSTĪBA 
Pamatu pamats visiem sporta veidiem ir attīstīt cilvēka ķermeni, uztrenēt muskuļus, nostiprināt saites, lai sportists spētu izpildīt konkrētu uzdevumu efektīvi, precīzi un pēc iespējas ar augstāku, ātrāku rezultātu. Dejošanas nodarbībās tiek strādāts ar visām muskuļu grupām. Nodarbības veidotie uzdevumi un kustības veltītas visa ķermeņa stiprināšanai, spēka – izturības paaugstināšanai, kā arī nodarbībās nenoliedzami tiek pievērsta uzmanība lokanībai. Pēc dinamiskas nodarbības ar fizisku slodzi tiek ņemti stiepšanās vingrinājumi, kas padara saites un locītavas elastīgas.

SĪKĀS MOTORIKAS ATTĪSTĪBA 
Sīkā motorika un roku pirkstu kustību koordinācija atrodas ciešā saiknē ar bērna runas un domāšanas attīstību. Pievēršot uzmanību sīkai motorikai, tiek paaugstināta intelektuālā sagatavotība, savukārt tālāk bērnam attīstās spēja reaģēt un saprast uzdevumus daudz efektīvāk.

PĒDU DARBĪBA.  
Pēda sastāv no 29 kauliem, 33 locītavām. Tā ir unikāla sistēma, uz kuras balstās viss ķermenis. Tā ne tikai ietekmē visa ķermeņa kustības spēju, bet arī veido stāju, ķermeņa balansu un pareizu fizioloģisku attīstību. Nodarbībās tiek pievērsta uzmanība pēdu darbībai. Tiek izpildīti dažādi vingrinājumi uz paklājiņiem, dinamikai tiek veidoti dažādi pārvietošanās un lēcienu vingrinājumi.

DEJAS KUSTĪBU APGUVE 
Nodarbības otrajā daļā tiek apgūtas dejas kustības. Mazākā vecuma bērni iepazīstas ar kustību variācijām, apzinoties telpu, plakni un virzienu. Lielākajiem bērniem tiek doti konkrēti deju soļi noteiktā kārtībā un ritmā atbilstoši bērna vecumam un attīstībai. Deju kustību variācijas ir daudz un dažādas, tam ir nepieciešams trenēt atmiņu un spēt ātri atcerēties kārtību, sekot līdzi uzdevumam, komandas darbam, iekļaujot tās mūzikas ritmā un pulsācijā. Lai gala rezultāts – deja – būtu skatītājiem baudāma, nepieciešams visam klāt pielikt emocijas un līdz auditorijai aiznest sajūtas, kas tiek izdejotas. Lai nodarbības būtu interesantas un saistošas, tiek ņemti dažādu dejas stilu variācijas: klasiskā deja, laikmetīgās un hip-hop dejas pamati. Kā arī nodarbības tiek  papildinātas arī ar citiem elementiem, piemēram, latviešu dejas pamata soļiem, lai attīstība būtu visaptveroša un nodarbības būtu interesantas.  Bērni, atnākot uz nodarbībām, zina, šodien būs kaut kas jauns. Nozīmīgi nodarbībās vienmēr strādāt tā, lai bērniem būtu ne tikai interesanti, bet lai arī iegūtās zināšanas katru reizi tiek atkārtotas, nostiprinātas un lai spēj iet uz priekšu un mācīties jaunas lietas.
Bērni vecumā no 3 gadiem spēj jau tik daudz ko uztvert un apgūt. Šis ir ļoti nozīmīgs laika posms, lai ieguldītu darbu un attīstītu prasmes, kas sagatavo bērnu tālāk darbam skolā, sportā un dzīvē.

Informācijas avoti

  1. L. Jērcuma. Vingrinājumi ritmika. 1. daļa. Rīga, Raka., 2000. – 127
  2. L. Jērcuma. Vingrinājumi ritmika. 2. daļa. Rīga, Raka., 2001. – 127
  3. M. Avotiņa. Ritmikas skolotāju profesionālo studiju pedagoģiskie pamati. Rīga, 1999. – 77
  4. R. Spalva. Tēls un dejas kompozīcija. Rīga, Raka., 2004. – 125
  5. R.Shotwell, Rhythm and Movement Activities (for Early Childhood), 2006
  6. www.dancebeat.lv

DACE ZVIRGZDIŅA
Izglītība: RPIVA Ritmikas un dejas skolotājs – prof. bak.Dejas pedagoģija –maģ.
Strādā: Deju studijas “Dance Beat” vadītāja, dejas un ritmikas pedagogs.
Vaļasprieks: Riteņbraukšana, snovboards.

Atbalsītāji