Piedāvājam iespēju dejot gribētājiem apgūt dažādas horeogrāfijas, deju stilus mājās mācoties no tiešsaistes nodarbībām vai iepriekš sagatavotām video nodarbībām.

Piedāvājam nodarbības dažādiem vecumiem un attīstības līmeņiem. Katram iespēja atrast sev atbilstošas nodarbības.

Gatavojam deju horeogrāfijas, mācām dažādas dejas tehnikas, elementus. Video nodarbības dod iespēju ar dziļāku izpratni un individuālu pieeju uzvert apgūstamo vielu. Katrs dejotājs tiek integrēts kādā no grupām, kurai ir kopīgs mērķis sagatavoto materiālu pēc tam realizēt koncertā, izrādē vai deju nometnē filmējot video.

Iedrošinām pievienoties Dance Beat komandai un dejot attālināti, bet tai pat laikā esot vienoti kopā.

Pieteikšanās zvanot uz telefonu 29354331 (Dace)
info@dancebeat.lv

Atbalsītāji