20. martā, plkst. 18:00 notika SALSAS meistarklase. Tā bija atvērta visiem interesentiem. Meistarklasi vadīja Oana Maria Cernatescu no Rumānijas. Varēja pievienoties ar un bez iepriekšējas pieredzes un zināšanām.

BIja iespējams apgūt salsas pamatus, Oana devs ieskatu dažādās variācijās. Lika dejotājiem sajust stilistiku un ar ķermeni saprast salsas ritmu. Salsu varēj apgūt caur dažādiem vingrinājumiem un kombinācijām, pievienojot interesantus elementus, kas ļāva ielikt dejā savas sajūtas un emocijas, bija iespējams atvērties un pilnveidot sevi.

Zālē vāldīja jauka un humora pilna atmosfēra. Lieliska meistarklase, tā bija iespēja pilveidot sevi un iegūt pieredzi no dažādiem pedagogiem.

Iedrošinām izmantot iespējas un pilveidot sevi pievienojoties uz nākamajām meistarklasēm.

Tiekamies,
DnBt.

Atbalsītāji