No 10.08. atsākam atvērtās nodarbības. Nodarbības notiek pirmdienas, trešdienas, piektdienas.
Nodarbības tiek dalītas pa vecuma grupām. Katra nodarbība ir kā meistarklase.
Drīkst izvēlēties un apmeklēt sev vēlamo. Katru nodarbību tiek apgūts kaut kas jauns.

NODARBĪBU GRAFIKS

Uz tikšanos,
Dance Beat komanda

Atbalsītāji