Jauna iedvesma, jauni izaicinājumi ne tikai jaunajiem dejotājiem, bet arī esošajiem dejotājiem, kuri jau dejo vairākus gadus un ir pieredzes bagāti.

Mēs viens otru iedvesmojam, kopā strādājam, dejojam un rodam jaunu spēku iet tālāk.

Šogad šaurākā lokā – katrai vecuma grupai kopā esot no 30-40 dejotājiem – cīnījās mazās četrinieku komandas, dejojot iznācienus 4pret4, kā arī solo 1pret1.

Ieguvēji visi – lieli un mazi. Pārvarēta kāda neērtuma robeža, uzdrīkstēšanās un jaunu spēju apgūšana.

Paldies visiem, kuri palīdzēja, iedrošināja un deva iespēju dejotājiem darboties.

Dance Beat
komanda

Atbalsītāji