dejas_diena_koncerts22

RPIVA māgistrantu noslēguma DEJU KONCERTS.

Šā gada 9. maijā plkst 18:00 Dance Beat deju studijā notiks RPIVA maģistrantu noslēguma deju koncerts. Koncertā būs redzamas 18 dažādas dejas, 9 kolektīvu izpildījumā. Būs iespējams baudīt laikmetīgo deju, hip hop deju, klasisko deju, kā arī Latviešu tautas dejas.

Rīgas pedagoģijas un vadības akadēmijas katram maģistra studentam ir jāizveido 2 dejas, kur tiek iekļauta dejas tehnika, kompozīcija un visi nepieciešamie skatuves elementi. Šis būs koncerts citādākās ieskaņās un izpildījumā.

Dance Beat

Atbalsītāji