Aiga Žebere

11.01.2015

Pie mums deju studijā Dance Beat var dejot jebkurš, ir tikai jāgrib un cītīgi jāmācās. Jau pirmajā nodarbībā treneri iedrošina nepadoties un cīnīties. Katru gadu mēs ņemam kaut ko citādāku un piedalāmies dažādos projektos. Dejotāji ir ļoti draudzīgi un saliedēti. Treneri ir profesionāli, jauki un atvērti. Katru reizi, kad es atnāku uz studiju, ir sajūta, ka esmu atnākusi uz mājām. Mēs visi kopā veidojam vienu lielu ģimeni, un tāpēc man ir liels prieks dejot Dance Beat.

Supporters