Ritmika ir ritma īpatnību kopums un vingrinājumu sistēma, kas parasti tiek izpildīta mūzikas pavadījumā. Tā ir ritma izjūtas izkopšana. Ritmikas nodarbībās tiek izmantoti ritma, deju un kustību vingrinājumi.

Ritmika dejas un kustības kontekstā ļauj iepazīt ritma pulsāciju, uztvert ritma uzbūvi un to atpazīt ikdienas situācijās.

Nodarbībās tiek trenēta uzmanība un koncentrēšanās spēja gan individuāli, gan grupā. Caur kustībām un deju tiek attīstītas radošās izpausmes, improvizācija un iztēle. Apmeklējot ritmikas nodarbības, tiek iegūta lielāka kustību drošība, koordinācija, līdzsvars un ķermeņa izturība. Tiek trenēta ķermeņa spēja ātri reaģēt, tādējādi liekot reaģēt arī prātam, domām un emocijām.

Atbalsītāji