House ir klubu deja, kas tiek izpildīta ātrā tempā. Tas ir unikāls izpildīšanas stils, kas galvenokārt izpaužas vienmērīgās ķermeņa kustībās un dinamiskā kāju darbībā.

Šī deja bieži vien ir improvizējoša, uzsvaru liekot uz ātriem un sarežģītiem soļiem, kas kombinēti ar plūstošām rumpja kustībām un ar floor work. House dejā uzsvars ir uz veiklu ritma un frāžu atkārtošanos mūzikā, kam tūlīt seko sarežģītas kāju kustības.

Tā ir viena no galvenajām iezīmēm, kas atšķir house no dejas, ko dejoja disko mūzikas pavadībā. Lielā mērā šo deju ir ietekmējusi disco un funk deja, un parasti to izpilda elektroniskās, techno vai pop mūzikas pavadībā. House stila deja prasa lielu enerģiju, to ir diezgan grūti iemācīties, bet tā dāvā daudz prieka.

Atbalsītāji