• Biedra anketa

  • DD dot MM dot YYYY
  • Ar iekšējās kārtības noteikumiem un nodarbību informācijas lapu esmu iepazinies/-usies, apņemos tos ievērot un piekrītu piedalīties Dance Beat nodarbībās.
  • *** Aizpilda, ja pieteicējs ir jaunāks par 16 gadiem
  • Kontaktinformācija

Atbalsītāji