Elīna Ļebedeva

11.01.2015

Pati dejoju jau pilnus 17 gadus. Esmu bijusi dažādās studijās, bet šī studija atšķiras ar mājīguma, prieka un brīvības sajūtu. Šeit ir personiska pieeja pie katra dejotāja gan pie individuālās izaugsmes, gan pie jaunu pasniedzēju veidošanas. Pasniedzēji katrā dejotājā redz potenciālu un katram dod maksimālo no sevis. Mēs nākam ne tikai kā uz deju treniņiem, bet arī kā uz mājām.

Mūsu līmenim augot, pasniedzēji arī uztic kādu atbildību, piem., vadīt iesildīšanos vai izdomāt kādu deju kombināciju, vai pat deju. Tas attīsta mūsu radošo potenciālu un reizē arī izaicina mūs negaidīt tikai uz pasniedzējiem, bet būt pašam daļai no deju studijas.

Studijas viens no mērķiem ir izaudzināt jaunos pasniedzējus, kā līderus, kā arī caur mīlestību un deju parādīt katram Dieva sirdi.

Atbalsītāji