Sertificēta fitnesa trenere, 2013. gadā beigusi Latvijas Treneru tālākizglītības centru.
2013. gadā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā ieguvusi bakalaura grādu sporta zinātnē ar kvalifikāciju fizioterapeits. 2012. gadā iegūts sertifikāts Medicīniskajā teipošanā. Novērtē jauniešu stāju, veic stājas korekciju, pielieto teipošanas metodi, masāžu un sastāda individuālu vingrinājumu kompleksu.

2017. gadā iegūta otra augstākā izglītība – pedagoģijas augstskolā RPIVA “Ritmikas un deju skolotājs”.

Atbalsītāji