Ar deju saistīta no 3 gadu vecuma. 25 gadus “Liesma” dejotāja, no 3 gadu vecuma apgūti klasiskā baleta pamati, vēlāk apgūta laikmetīgā deja, raksturdejas, skatuves dejas un tautas dejas. Paralēli ņemta dalība BT1, Mūzikālā Teātra 7 veidotajās izrādēs, kā arī bijusi atjaunotā Operetes teātra dejotāja.

Pabeigta Rīgas stila un modes prof. vidusskola, iegūts bakalaura grāds tiesību zinātnē.
Iegūts World Dance Foundation sertifikāts, “Krievu klasiskā baleta metodikā, tās apguvē, izpratnē un izmantošanē pedagoģiskajā praksē”. Apstiprina A.Vaganovas Baleta akadēmijas profesore Ludmila Safronova.

Šobrīd tiek iegūta augstākā izglītība pedagoģijā augstskolā RPIVA – “Ritmikas un deju skolotājs”.

Сторонники