Pasniedz Hip hop un RnB nodarbības. Enerģiska un mērķtiecīga, ar deju saistīta jau no bērnības. Nodarbojas ar sportu un trenējusies akadēmiskajā airēšanā.

2014. gadā LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē iegūts profesionālais bakalaura grāds “Veselības mācības un sporta skolotājs”.

Šobrīd tiek iegūta otra augstākā izglītība – pedagoģijas augstskolā RPIVA “Ritmikas un deju skolotājs”. Plāno neapstāties un turpināt pilnveidot savas prasmes dejošanā, mācoties tālāk.

Cilvēkam ir jābūt neatlaidīgam un jāpilnveido sevi.

Сторонники