Cenu lapa

Ja dejotājs ir kādā no grupām (1.-7 .grupa), ir jāapmeklē visas nodarbības un ja tiek izlaista kāda nodarbība, mēneša maksa no tā nemainās. Tiek maksāts par dejotāja vietu konkrētā grupā.

1. grupa – Mēneša maksa 40Eur
2. grupa – Mēneša maksa 50Eur
3.A, 3B grupa – Mēneša maksa 60Eur
4A, 4B, 4C grupa – Mēneša maksa 60Eur
5A, 5B, 5C grupa – Mēneša maksa 60Eur
6A, 6B, 6C grupa – Mēneša maksa 60Eur
7A, 7B grupa – Mēneša maksa 50Eur

Ja dejotājs slimo vai neierodas uz nodarbībām līdz pat pus mēnesim, nodarbību maksa par mēnesi netiek samazināta.
Ja dejotājs neapmeklē nodarbības mēnesi, lai saglabātu vietu grupā, jāmaksā 50% no mēneša maksas.

Brīvās izvēles nodarbības:
Veselības vingrošana, klasika, laikmetīgā deja
1 nodarbība nedēļā – Mēneša maksa 25Eur
2 nodarbības nedēļā – Mēneša maksa 40Eur
3 nodarbības nedēļā – Mēneša maksa 50Eur
4 nodarbības nedēļā – Mēneša maksa 60Eur
Vienas nodarbības maksa – 7Eur

Atbalsītāji